NAS 4 Alrit All Round MITX-DNV6

3.500.000

NAS 4 Alrit All Round MITX-DNV6
Chip C3538 (4Cores/4 Threads, 2.1GHz, 8MB Cache, TDP 15W) – chip này dùng cho DVA3221 Synology chính hãng).
NAS 4 Alrit All Round MITX-DNV6

3.500.000

GỌI TƯ VẤN HƯỚNG DẪN MUA HÀNG